El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Gud Helligånd, du kender mit hjertes længsler. Du kender dødens magt over mit liv, mine ord, mine relationer og mine handlinger. Blæs din ånde ind i mit liv, og lad mit liv blive en kanal for dig.

2. Hvilepladsen

Johannesevangeliet 7,38-39

”Skriften siger, at vand skal strømme over det tørre land. Sådan bliver det for dem, der kommer til tro på mig: Fra deres indre skal det livgivende vand strømme frem.” Med det ”livgivende vand” mente Jesus Helligånden, som de, der var kommet til tro på ham, senere skulle få. Ånden var endnu ikke kommet, fordi Jesus endnu ikke var vendt tilbage til den himmelske herlighed.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Jord kan udtørre så meget at det bliver helt hårdt – så hårdt at der skal meget vand til for at det ikke preller af. Vand skal strømme i store mængder for at gøre jorden blød og klar til at blive dyrket og bære frugt. Guds Helligånd er det vand der ikke bare vil strømme over mig, men bruse fra mit hjerte udover min verden.

4. Udsigtspunktet

Meditation

Se på dit eget liv. Forestil dig Guds Helligånd vælde som vand over alt det dit liv indeholder. Hvad sker der når Guds Ånd rører ved dit liv? Se ud på verden omkring dig. Er der mennesker eller situationer, Gud vil sende dig til for at dele ud af det du har fået?

5. Samtale på vejen

Fortæl Gud hvad han ved sin Ånd har gjort i dit liv. Bed ham om at hjælpe dig at gå til andre.