El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Kære Jesus, jeg takker dig for dem, der er gået forud for mig i troen. Tak for det forbillede, jeg har i dem.

2. Hvilepladsen

Kolossenserbrevet 2, 1-2

Jeg vil gerne have, at I skal vide, hvor svær en åndelig kamp jeg kæmper både for jer, for menigheden i Laodikea og for alle de andre, som jeg aldrig har mødt personligt. Jeg beder om, at I må blive knyttet sammen i kærlighed, have en stærk tro og en åndelig rigdom af indsigt og styrke. Derved vil I bedre kunne fatte det mysterium fra Gud, som Kristus nu har åbenbaret.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Paulus var en bønnens mand. Et forbillede. Lad os lære af ham.

4. Udsigtspunktet

Aktion

Bed for din menighed. Bed for, at I må blive knyttet sammen i kærlighed, styrkes i troen og have en åndelig rigdom af indsigt og styrke.

5. Samtale på vejen

Tal med Jesus om, hvem du skal bede for.