El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Gud, du er visdom.
Gud, du er kærlighed.
Mød mig nu med den kærlighed og visdom jeg har brug for i dag.

2. Hvilepladsen

Kol 4, 6

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

Vær altid venlige og imødekommende, så de kan se jeres visdom. Tænk over, hvordan I bedst kan svare på deres spørgsmål.

3. Betragtning

Visdom er en gave, vi har fået fra Gud. Gud har lovet at give os visdom, hvis vi beder om det. Vore handlinger kan dog råbe så højt, at mennesker, vi møder, ikke kan se Guds visdom i os.

4. Udsigtspunktet

Aktion

Refleksion

Kan mennesker, du møder, se Guds visdom i dig? Eller råber dine handlinger for højt? Hvem kan du møde med venlighed i dag, så de ser Guds visdom i dig?

5. Samtale på vejen

Snak med Gud om, hvilke forhold du mangler visdom i. Har du nogle relationer, som du har svært ved? Bed om visdom til at være venlig og imødekommende i de relationer, som du har det svært i.