El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Herre almægtige Gud, jeg beder dig lad mig se din nåde og storhed. Lad mig se din søn, som disciplene så ham.

 

 

 

2. Hvilepladsen

Lukasevangeliet 10, 23-24

Derpå sagde han til sine disciple: »Velsignede er de, som ser det, I ser! Mange profeter og konger har længtes efter at se det, I ser, og høre det, I hører, men de opnåede det ikke.«

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Disciplene så, hvad profeter og konger havde ønske at se, men Jesus forsøger at gøre dem opmærksomme på, hvor stort det i virkeligheden er. Vi kan igennem Guds åbenbarede ord i bibelen i dag se det samme, og velsignelsen gælder således indirekte også os.

4. Udsigtspunktet

Refleksion

Er du opmærksom på, hvor velsignet du er? Er du klar over, hvor stort det er at kende Jesus? Takker du for Jesu død på korset? Er du klar over, hvad hans død og opstandelse betyder for dig?

5. Samtale på vejen

Tak Gud for, at du har fået lov til at se hans nåde og storhed. Bed om, at du må kende Jesus mere for hver dag. Tal med ham om det, hvis ikke du synes, at du kan få øje på nåden og storheden i frelsesplanen.