El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Herre, jeg kommer til dig for at fyldes op, inspireres og vejledes. Lad mig forstå dine ord og dine planer.

2. Hvilepladsen

Lukasevangeliet 22,25-27

Da sagde Jesus til dem: »Denne verdens magthavere hundser med dem, de har under sig, og selv en diktator ynder at kalde sig folkets velgører. Sådan skal I ikke opføre jer. De, der er ledere iblandt jer, skal være villige til at tjene dem, de er ledere for. De, som har højest rang iblandt jer, skal stå på lige fod med dem, som har den laveste rang. Ude i verden er det sådan, at den, der bliver beværtet, er større end den, som tjener ved bordet. Men jeg er iblandt jer som den, der tjener.«

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Guds verden er anderledes end vores. Selv i vores del af verden, hvor vi har et velfungerende folkestyre, er det ikke tjenerrollen, som præger magthaverne mest. Jesus provokerer og fascinerer samtiden og nutiden med sine ord og sin opførsel, som peger på en anderledes og bedre verden. På alle niveauer ønsker Jesus, at vi tjener hinanden – som politiske ledere såvel som i familien og blandt venner. Han ønsker, at vi ofrer vores stolthed, og at vi er opfindsomme og ihærdige med at tjene hinanden.

4. Udsigtspunktet

Refleksion

Tænk over i hvilke relationer og opgaver du har en lederrolle. Find på måder du kan bruge dit lederansvar til at tjene andre med.

5. Samtale på vejen

Bed Jesus om inspiration til at være opfindsom og ihærdig med at tjene andre. Bed ham om, at han vil tjene dig ved at give dig styrke og ideer.