El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Kære Jesus. Tak fordi du ønsker at åbenbare dig for mig ved din hellige Ånd. Åbn mit hjerte, så jeg ser dig og tror dig.

 

2. Hvilepladsen

Lukasevangeliet 24, 37-40

De blev alle forskrækkede og troede, de så et genfærd.

»Hvorfor er I så bange?« spurgte Jesus. »Og hvorfor tvivler I? 
Se på mine hænder! Se på mine fødder! Kan I ikke se, at det er mig? Her, føl på mig! I kan jo se, at jeg har en krop, og det har et genfærd ikke.« 
Samtidig rakte han hænderne frem, og han viste dem sine fødder, så de kunne se naglemærkerne. 

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Jesus viser sig for sine disciple efter sin opstandelse. Pludselig står han lyslevende foran dem. De bliver forskrækkede og tror ikke deres egne øjne. Et menneske kan da ikke blive levende igen! Jo, Jesus kan! Jesus møder disciplene og deres frygt og tvivl. Ved at vise dem naglemærkerne hjælper han dem til at forstå, at han virkelig er opstanden!

 

4. Udsigtspunktet

Meditation

Luk øjnene. Forestil dig, at Jesus står lyslevende foran dig. Se hans naglemærkede hænder og fødder. Se hans kærlige øjne. Prøv at fornemme, hvor meget han ønsker at fjerne din frygt og din tvivl.

 

5. Samtale på vejen

Tak Jesus for hans naglemærkede hænder og fødder – han gjorde det for dig! Tak ham for, at han altid møder dig, hvor du er – også når du er bange og tvivlende.