El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Jesus, giv mig en urokkelig tro på dig. Giv mig frimodighed til at komme til dig, også når jeg ikke føler mig værdig til at være sammen med dig.

2. Hvilepladsen

Lukasevangeliet 4,18-21

»Herrens Ånd er over mig, fordi han har udvalgt mig. Han har sendt mig for at bringe godt nyt til de afmægtige, forkynde frihed for de fangne, give nyt syn til de blinde, og rejse dem op, som er blevet trampet ned. Det bliver en tid, hvor Herren tager imod alle, som kommer til ham.« Derpå rullede Jesus bogrullen sammen igen, gav den tilbage til synagogetjeneren og satte sig ned for at kommentere det, han havde læst. Alle i synagogen stirrede spændt på ham. »I dag er de skriftord, I lige har hørt, gået i opfyldelse!« begyndte han.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Halleluja! Tænk at de fantastiske ord som Jesus læste op af bogrullen er gået i opfyldelse! Ordene om at ”Herren tager imod alle, som kommer til ham” var sande for 2000 år siden, og de er sande i dag. Det eneste du skal gøre er at komme til Jesus, og han vil tage imod dig. Jesus tager imod alle, også dig – altid!

4. Udsigtspunktet

Refleksion

Reflektér over hvad ordene ”Herren tager imod alle, som kommer til ham” betyder for dit forhold til Jesus. Hvad betyder ordene for dit forhold til og din forpligtelse overfor andre mennesker? Mennesker, som måske ikke kender Jesus?

5. Samtale på vejen

Bed Jesus om at du må se dig selv og alle mennesker med hans øjne – som mennesker der er værdige til at være sammen med ham.