El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Far,
må du altid være nådig og tilgive mig,
må du altid minde mig om, hvilken kærlighed du elsker mig med,
må du altid vise mig, hvad Jesus gjorde for mig,
må du altid holde mig tæt ind til dig og tale til mig,
må du altid bringe taknemlighed frem i mit liv,
må du altid være min far.
Amen

2. Hvilepladsen

Markusevangeliet 10,13-16

På et tidspunkt bragte nogle forældre deres børn hen til Jesus, for at han skulle velsigne dem. Men disciplene ville jage dem bort. Da Jesus så det, blev han vred og sagde: »Lad børnene komme til mig. I må ikke hindre dem, for det er sådan nogle som dem, der får adgang til Guds rige. Det siger jeg jer: Den, der ikke tager imod Guds rige på samme måde, som et barn tager imod, kommer slet ikke ind i det.« Så tog han børnene ind til sig, lagde hænderne på dem og velsignede dem.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Jesus ønsker, at vi skal være som børn i vores relation til Ham. Der skal gives slip på alle forbehold for at have en barnetro. Vi må have en barnetro som stoler på, at Gud kan frelse, og jeg kan intet andet end at tro. ”For når jeg er magtesløs, så er jeg stærk” (Andet Korintherbrev 12,10).

Din tro vil du føle og tro, at du tror,
og tør ikke hvile på løfternes ord.
Du ser på dig selv og på alt, som er galt,
og dermed du glemmer, hvad Herren har talt.

At tro, det er ikke at tro, at du tror,
men barnligt at klynge dig fast til Guds ord.
Det er i din afmagt at se Guds lam
og lade dig nøje med ordet om ham.

(Sangbogen ’Fællessang’, nr. 35, vers 3 + 4, skrevet af Mathias Orheim)

4. Udsigtspunktet

Aktion

Lær verset udenad, og sig det hver aften, inden du lægger dig til at sove.

Sov sødt, barnlille!
Lig rolig og stille,
og nyn på det navn
med nåden i favn,
al jorden til saglighed givet!
Nyn: Jesus er min,
så favr og så fin,
min Jesus er lyset og livet.

(Den Danske Salmebog, nr. 674, vers 7)

5. Samtale på vejen

Tak Jesus for, at vi må have lov til at være børn. Tak for den kærlighed, Han elsker os med. Bed om hjælp til at give slip på alle de ting som gerne vil styre din tro, så barnetroen kan få lov til at vokse frem.