El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Gud, du kender mig. Du ser hvem jeg er, og hvad jeg bruger mit liv på. Hjælp mig til at leve mit liv efter din vilje.

 

 

2. Hvilepladsen

Markusevangeliet 11,12-14

Næste morgen, da de gik fra Betania ind mod Jerusalem, blev Jesus sulten. Han så på lang afstand et figentræ, som havde masser af blade, og han gik hen for at se, om der måske var figner på det, men der var kun blade, for det var ikke i frugtsæsonen. Så sagde han til træet: »Aldrig mere skal nogen spise frugt af dig!« Det hørte hans disciple.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Figentræet så udefra ud til at bære frugt, men det var kun i det ydre. Der var bare blade, ingen frugt. Et frugttræ der ikke bærer frugter opfylder ikke det formål det er skabt til. På samme måde er vi skabt til at leve et liv sammen med Gud. Ikke et liv der ser pænt ud udefra, men et liv der bærer frugt.

4. Udsigtspunktet

Refleksion

Lever du op til det formål du er skabt til?

5. Samtale på vejen

Ransag mig Gud og kend mit hjerte.

Prøv mig Gud og kend mine tanker.

Se efter om jeg følger afguds vej.

Og led mig ad evigheds vej.

(Salmernes Bog 139)

 

Tal ligesom salmisten med Gud om hvilken vej du går ad, og bed ham hjælpe dig til at gå på vejen mod Himlen.