El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Gud, du er konge over hele jorden. Hjælp mig til at forstå dybden af denne sandhed om hvem du er, og hvem jeg derfor er.

2. Hvilepladsen

Markusevangeliet 15,16-18

Soldaterne førte Jesus ind i kasernen og kaldte hele garnisonen sammen. De klædte ham ud som konge med en purpurrød kappe over sig og en krone flettet af tornede grene på hovedet. Så begyndte de at råbe: »Længe leve jødernes konge!«

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Inden Jesus blev korsfæstet, hånede soldaterne ham ved at klæde ham ud som konge. De forstod ikke at han allerede var og er konge. Ikke bare over det jødiske folk, men over os alle i sin Fars rige. Alt er under hans kongedømme, og på korset sejrede han over alt det onde, sådan at alle mennesker igen kan få fællesskab med Gud, og så denne verden kan blive genoprettet.

4. Udsigtspunktet

Refleksion

Hvad vil det sige at Gud er konge? Er han en konge, som vi kender det i dag, der ikke har nogen reel politisk magt? Eller er han en konge som regerer over hele sit rige, har al magt og ansvaret for både at lede og beskytte sit folk? Tænk over hvad det betyder for dit liv hvis han virkelig er dén der leder, beskytter og har al magt.

 

5. Samtale på vejen

Tak først Gud fordi han er kongen, og fordi han er god. Bed Helligånden vise dig mere om hvem Gud er som konge, og bed Ham vise dig hvordan du bedst lever dit liv ud fra den vished og tryghed.

Hvis Gud er konge, og du er hans barn, så er du et kongebarn. Bed Helligånden om at rodfæste det i dit hjerte, og lad det være dit udgangspunkt for denne dag.