El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Jesus, du kender smerten, du kender ydmygelsen, du kender ensomheden. Hjælp mig når mørke fylder mig, og hjælp mig til at huske at du møder mig lige her, og at dit lys oplyser ethvert mørke.

2. Hvilepladsen

Markusevangeliet 15,19-21

Derefter slog de ham [Jesus] i hovedet med en kæp, spyttede på ham og kastede sig på knæ foran ham. Da de til sidst blev trætte af at gøre nar af ham, trak de den røde kappe af ham og gav ham hans eget tøj på. Derefter førte de ham af sted for at korsfæste ham. En forbipasserende, Simon fra Kyrene, som var far til Alexander og Rufus, var netop på vej ind i byen. Ham tvang soldaterne til at bære Jesu kors.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Først blev Jesus svigtet af sine venner i Getsemane Have, hvor de end ikke kunne holde sig vågne i hans allermest ensomme øjeblik. Dernæst blev han brutalt hentet af soldater og forhørt i timevis. Han blev pisket og hånet, og folk ønskede ham død. Han var afkræftet, fuld af smerte og sorg. Og selv da var der ingen der kom ham til undsætning. Da hans krop segnede under det tunge kors, og han ikke selv længere var i stand til at bære det, så var soldaterne nødt til at få en anden til at bære det.

4. Udsigtspunktet

Refleksion

Smerten, ydmygelsen og følelsen af at være helt alene, selvom der er mennesker overalt omkring ham. Jesus mærker det hele på samme tid, og han ved at det slet ikke er ovre endnu. Han mangler stadig at gå igennem selve korsfæstelsen. Hans krop kan ikke mere. Hans er fysisk ude af stand til at løfte det tunge kors. Og dér kommer en mand tilfældigt forbi. Han bærer nu korset mod Golgata. Lang tid forinden sagde Jesus til sine disciple at den der ikke tager sit kors op og følger ham, ikke er ham værdig. Her bliver hans ord pludselig yderst konkrete. Det er store ord. Et liv med Jesus har en pris. Men du vil ikke være alene i trængslerne. Jesus kender dem, og han vil gå igennem dem med dig. Ligesom han gik med Simon fra Kyrene.

5. Samtale på vejen

Tak først Jesus fordi han lod sig korsfæste. Tak Ham for at Han udholdt al trængslen for verdens skyld og for din skyld. Bed Ham så om at vise dig hvad det vil sige at du skal tage dit kors op. Bed Ham give dig mod og kraft til at stå imod når livet er svært, og bed Ham give dig udholdenhed til altid at leve Ham nær.