El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Kære Jesus, tak at du lod dig selv slå ihjel omgivet af røvere, selvom du selv kun kom for at give. Tak, at du fortsat giver dig selv til enhver som kommer til dig.

2. Hvilepladsen

Markusevangeliet 15,25-27

Klokken var omkring ni om formiddagen, da korsfæstelsen fandt sted. På korset over Jesu hoved blev anbragt et skilt, der viste anklagen mod ham. Der stod: »Jødernes konge«. Samme morgen blev også to forbrydere korsfæstet, og deres kors blev rejst på hver sin side af Jesus.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Jesus blev korsfæstet blandt forbrydere, selvom han var uskyldig og aldrig havde forbrudt sig mod nogen. Han kom derimod for at sætte mennesker fri, bringe Guds rige til jorden og give liv til de mennesker som kom til Ham. Han helbredte folk, han gav dem mad, han så dem, han drog omsorg for dem. Han gav fuldstændigt afkald på sig selv for at tjene andre. Alligevel blev han henrettet, som var han en kriminel.

4. Udsigtspunktet

Aktion

Tænk på de områder i dit liv hvor du føler dig drænet for mere at give. Lad Gud fylde dem op med Hans nåde, Hans liv og det lys som udgår fra Ham. Hør Ham hviske til dig hvor meget Han elsker dig, og hvordan Han altid vil give dig det du behøver for at fortsætte fremad. Tænk på hvordan det udruster dig til også at gøre godt. Skriv en liste over de ting du kan give videre i dag - om det er penge, en opmuntring, en hjælpende hånd eller noget helt fjerde.

5. Samtale på vejen

Tak Gud for Hans urimelige generøsitet. Tak Ham fordi Han er en utømmelig kilde der altid har mere kærlighed, mere nåde, mere kraft og mere styrke at give. Tak Ham for at du må opleve dette konkret i dagen foran dig, og bed Gud om at vise dig hvordan du kan give det videre som Han har givet dig.