El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Gud, tilgiv mig når jeg dømmer andre.

Giv mig dine øjne til at se mennesker, og se hvem der har brug for dig.

 

2. Hvilepladsen

Markusevangeliet 2,14-17

Da han passerede toldstedet, så han Levi, Alfæus' søn, sidde der. »Kom med mig!« sagde Jesus til ham. Straks rejste Levi sig og fulgte med ham som en af hans disciple. Derefter blev Jesus og disciplene indbudt til spisning i Levis hjem. Mange skatteopkrævere og nogle af de andre »syndere«, som til stadighed fulgte Jesus, blev også inviteret. Da nu de skriftlærde blandt farisæerne så Jesus i det selskab, sagde de til hans disciple: »Hvordan kan han få sig selv til at spise sammen med den slags syndige mennesker?« Jesus hørte det og svarede: »Raske mennesker har ikke brug for lægehjælp, men det har de syge. Jeg er kommet for at invitere syndere til at vende om til Gud. Det mener de ‘frelste’ jo ikke, at de har brug for!«

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Jesus gør op med de normale normer for fællesskab og sætter en ny dagsorden. En dagsorden, hvor alle er lige. Her handler det ikke om ydre anerkendelse, rigdom eller hvad man ellers kan prale af. Jesus ønsker at være sammen med mennesker som vil Ham, og elske mennesker som har brug for Ham.

 

4. Udsigtspunktet

Refleksion

Ser du dig selv som en af ”de frelste” eller som en synder, der har brug for Jesu hjælp?

Ser du på mennesker som Jesus gør det? Eller ser du på mennesker som vores danske normer og kultur ser på mennesker?

Hvem har Gud sat dig iblandt, som du kan vise hans kærlighed og frelse?

5. Samtale på vejen

Bed Gud give dig kærlighed til mennesker omkring dig.

Tal med Gud om, om der er nogen, du specielt skal følges med.

Tak ham, fordi han har kærlighed til alle - også dig.