El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Herre, gør mig til redskab for din fred
hvor der er had, lad kærligheden råde.
Hvor der er uretfærdighed, tilgivelse.
Hvor der er mørke, lys.
Hvor der er fortvivlelse, håb.
Hvor der er sorg, glæde.

Bøn af Frans af Assisis

2. Hvilepladsen

Markusevangeliet 4, 26-32

Jesus fortsatte med et andet billede på Guds rige: »En landmand går ud og sår korn i sin mark. Så går han hjem, og den ene dag følger den anden. Mens han sover, og mens han er vågen, vokser kornet ude på marken, uden at han kan forklare, hvordan det går til. Jorden bærer frugt helt af sig selv. Først strå, så aks og til sidst kerner i aksene. En dag står hele marken moden og er klar til høst. Så kommer landmanden med sin segl for at gå i gang med indhøstningen.« Jesus fortsatte: »Hvad kan vi sammenligne Guds rige med? Hvilket billede kan vi bruge? Jo, Guds rige er som et sennepsfrø. Det frø er det allermindste. Men når det er sået, vokser planten op og breder sig mere end de andre buske. Den danner grene, som er store nok til, at fuglene kan bygge rede og søge ly i dens skygge.«

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Jesus fortæller at det ikke er vores ansvar at skabe vækst. Ligeså lidt som vi kan få et sennepskorn til at vokse. Det er Guds ansvar at få hans rige til at gro og vokse. Et sennepsfrø ser ikke ud af meget. Gud bruger det som virker småt i verdens øjne. Hans egen søn, Jesus, voksede op som en simpel tømrersøn i den lille by Nazareth. Og hvad med dig og mig eller vores kirke – hvad har vi at komme med? Uanset hvem vi er, hvordan vi er, så kan Gud arbejde gennem os!

4. Udsigtspunktet

Refleksion

Det er Gud og ikke os, der skaber troen i os selv og andre mennesker – hvad betyder det for dit ansvar i forhold til at fortælle andre mennesker om ham?

5. Samtale på vejen

Tal med Gud om et menneske du kender der ikke tror på Gud – måske er det dig selv. Tak Ham for at det er ham og ikke dig der har ansvaret for at skabe troen. Bed Gud om at han må velsigne dig, og det du har at bidrage med.