El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Evige Far, der er så meget i denne verden jeg ikke forstår. Dine veje og planer er langt over mine. Hjælp mig i dag til at stole på dig, også selvom jeg ikke kan se sammenhæng eller mening med de ting der sker rundt omkring mig og mine medmennesker.

2. Hvilepladsen

Markusevangeliet 4, 33-34

Jesus brugte mange sådanne billeder alt efter hvad folk var i stand til at forstå. Ja, når han underviste folkeskarerne, brugte han udelukkende den slags billeder, og det var kun når han var alene med disciplene at han forklarede hvad det alt sammen betød.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Det kan virke mærkeligt at Jesus talte til folk ved at bruge billeder de ikke kunne forstå. Da Jesus levede på jorden, var det ikke hans mening at afsløre for alle at han var Guds søn – han måtte vente til den rette tid kom. Nemlig den tid, hvor han måtte lade sig korsfæste som folkets frelser til stor forundring og forargelse for mange. Ikke engang disciplene forstod altid hvorfor Jesus talte i lignelser og hvad han mente – men de havde frimodighed til at bede ham om at forklare dem det.

4. Udsigtspunktet

Refleksion

Oplever du af og til dit liv som uforståelige billeder? Overvej om der er særlige hændelser i dit liv, hvor du ville ønske, at Jesus ville forklare dig meningen.

5. Samtale på vejen

Tal med Gud om de forhold i dit liv som du har svært ved at forstå.

Bed om ro til at vente på forståelse.