El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Gud, hør min bøn, o Gud, hør min bøn

Hør mit råb, giv mig svar!

Gud, hør min bøn, o Gud, hør min bøn:

Kom og vær du mig nær!

(Den Danske Salmebog, nr. 419)

2. Hvilepladsen

Markusevangeliet 4, 35-39

Efter at Jesus hele dagen havde siddet i båden og talt til skaren inde på bredden, sagde han til sine disciple: »Lad os sejle over til den anden side af søen.« Da de sejlede bort, fulgte en del andre både med. Ikke længe efter blev det et voldsomt stormvejr. Bølgerne slog ind over båden, som tog en masse vand ind. Jesus lå i agterstavnen og sov med hovedet på en pude. Til sidst vækkede de ham. »Mester!« råbte de. »Er du ligeglad med, at vi drukner?« Jesus rejste sig og befalede stormen og søen at være stille. Straks lagde vinden sig, og det blev blikstille.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Disciplene var hjælpeløse over for de voldsomme bølger som truende kaosmagt, og de var vrede! Hvordan kunne Jesus tillade sig at sove når deres båd tog vand ind, og de alle kunne miste livet på den stormende sø? De forstod ikke Jesus – hvorfor han ikke gjorde noget. Det var som om at han ikke tog sig af den alvorlige situation. Hvad gjorde disciplene? De kom til Jesus med deres frustration.

 

4. Udsigtspunktet

Meditation

Forestil dig den stormende sø. Luk øjnene og prøv at forestil dig du at du selv er på båden.

Båden begynder at tage vand ind. Hvad tænker du om at Jesus bare ligger og sover?

5. Samtale på vejen

Tak Gud fordi han har overblikket over vores liv selvom vi mister det.

Tal med Ham om modgangen i dit liv. Kom til ham frimodigt med din frustration som disciplene.