El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Jesus, hjælp mig til at se dig som den du virkelig er: Universets Herre.

2. Hvilepladsen

Markusevangeliet 5, 9-14

»Hvad er dit navn?« spurgte Jesus. »Legion,« svarede han [den onde ånd], »for vi er mange!« Og så gav dæmonerne sig til at bønfalde Jesus om ikke at sende dem bort fra egnen. Nu var der en stor flok svin, som gik og rodede efter føde på toppen af en skrænt i nærheden. »Giv os lov til at besætte svinene!« tiggede dæmonerne. I samme øjeblik Jesus gav dem lov, fór dæmonerne ud af manden og ind i svinene, og hele flokken - omkring 2000 - styrtede ned ad skrænten og druknede i søen. Svinehyrderne flygtede og fortalte om det både i by og på land, så egnens beboere kom strømmende til for at se, hvad der var sket.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Igen i dag ser vi hvor stor Jesus magt er. Dæmonerne bønfalder ham ligefrem om ikke at blive sendt bort. Havde vi kunnet se dæmonerne, forestiller jeg mig at hele legionen falder på knæ for Jesus for at overtale ham. De ved at han har magten over dem. Jesus har også i dag magt over det onde. Og ligesom han greb ind i den besatte mands liv og uddrev Legion, kan han også gribe ind i vores liv i dag.

4. Udsigtspunktet

Refleksion

Hvad betyder Jesus magt i dag? Har det en betydning i dit liv? Er der steder i dit liv du ønsker Jesus skal gribe ind?

5. Samtale på vejen

Tak Jesus for at han har al magt. Fortæl ham hvis der er noget i dit liv du ønsker at han skal forandre. Tak ham for de ting han gør for dig hver dag.