El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Gud, du som formår alt. Hjælp mig til at tro på dine undere. Tak, at du også i dag gør store undere.

 

 

2. Hvilepladsen

Markusevangeliet 6, 35-37

Sidst på eftermiddagen kom hans disciple hen til ham og sagde: »Det er ved at blive sent, og stedet her er øde. Du må hellere sende alle de mennesker bort, så de kan gå hen til gårdene og landsbyerne heromkring og købe sig noget at spise.« »I kan give dem noget at spise!« svarede Jesus. »Vil du have, at vi skal købe brød for 200 denarer til alle de mennesker!« spurgte de.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Disciplene stiller de spørgsmål som jeg også selv stiller. Jamen jamen…. Kan det lade sig gøre? Jamen, Gud kan du virkelig sørge for mine behov? Risikoen ved at tænke sådan er at jeg både beder Gud om hjælp, men samtidig også selv bærer med.  Jeg er ikke god til at lade min bagage ligge hos Gud og så stole på at jeg har overgivet det til ham. Jeg vil hjælpe med!

Når jeg henvender mig til den almægtige Gud med et problem, en bekymring, en smerte – så hører han mig! Han har lovet mig han er min Far, og han passer på mig. Derfor må jeg gerne hvile hos ham og vide at han hjælper mig. Gud gør undere – og den største gave er at jeg altid må komme til ham – præcis som jeg er! Han har altid plads til mig – og han tager sig af mig!

4. Udsigtspunktet

Meditation

”Du har hånd om os, kære far i himlen, sidder inde med det store overblik; og i tillid til, at din omsorg holder, vil vi kaste alt i armene på dig” (Fælles Sang nr. 34).

5. Samtale på vejen

Kære Far, tak fordi du bærer mig i dag! Tak fordi du hjælper mig i dag – tak fordi du elsker mig i dag!