El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Herre, du som i ørkenen bespiste tusinder med blot fem brød og to fisk, vi beder dig: Hjælp os at hengive os til din omsorg og vejledning, og lær os at hvile i at du drager omsorg for os i alt, hvad vi trænger til. Lær os at slippe bekymring og kontrol for det daglige liv, og lad os hengive os til dig i alle ting.

2. Hvilepladsen

Markusevangeliet 6, 38-44

»Gå hen og se efter, hvad vi selv har af brød,« svarede han. Et øjeblik efter kom de igen. »Vi har fem brød og to fisk,« sagde de. Han bad dem så om at få folk til at sætte sig ned på rad og række i det grønne græs, og de satte sig i rækker med 50 mand i hver. Det blev til 100 rækker. Jesus tog nu de fem brød og de to fisk, så op mod himlen og takkede Gud for dem. Derefter brækkede han brødene i stykker og begyndte at dele ud til disciplene, for at de skulle give dem videre til alle de mennesker, der var til stede. Også de to fisk blev delt ud, og alle fik nok og blev mætte. 5000 mænd blev bespist, og bagefter samlede man de tiloversblevne stykker brød og fisk sammen. Det blev til 12 fyldte kurve.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Gud sørger for sine børn, både åndeligt og legemligt. Han har omsorg for vore fysiske behov og ved hvad vi trænger til. Han bryder naturlovene for at mætte mange munde og lader sig ikke hindre af jordlige begrænsninger. Han er ødsel med sine gaver og giver os i overflod!

4. Udsigtspunktet

Refleksion

Tusinder af mennesker kom til Jesus – uden mad til at stille sulten – de fokuserede blot på at lytte til Jesu ord i tillid til at han ville sørge for dem. Hvor ofte kommer du til Jesus med tomme hænder? Hvorledes lader du Gud sørge for dig – både åndeligt og legemligt? Er der områder i dit liv hvor Jesus særligt skal tage over og sørge for dig – helt og fuldt?

5. Samtale på vejen

Bed din himmelske far om at han må vise dig at hans kurve med gaver og omsorg til dig aldrig udtømmes. Bed ham vise dig hvilke særlige planer han har for lige netop dig, og om at han vil lade sin kraft og visdom komme til udtryk gennem dig.