El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Herre, vær mig nær når livet føles svært og jeg mærker modgang. Hvisk mig i mit øre at du vandrer ved min side, selv når jeg ikke kan mærke det. Herre, kald mig ind til stilhed hos dig, og lær mig at lytte til din stemme!

2. Hvilepladsen

Markusevangeliet 6, 45-48

Straks efter gav Jesus disciplene besked om at gå i båden og sejle i forvejen i retning af Betsajda, mens han selv sendte folkeskaren bort. Da han havde gjort det, gik han op på bjergskråningen for at bede. Det var efterhånden blevet ud på natten, og båden var allerede et godt stykke ude på søen. Inde på land stod Jesus alene, og han kunne se, hvordan disciplene sled i det med årerne, for de havde strid modvind. Kort før daggry kom Jesus gående ud til dem på vandet, og han nåede helt op på siden af båden, før de opdagede ham.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Jesus sender disciplene bort, så at også de kan få ro og fred for de mange mennesker. Derefter søger Jesus stilhed i bøn til sin Fader. Jesus ønsker at være alene for at finde hvile og ro hos Gud! I løbet af natten ser Jesus hvorledes disciplene kæmper mod stormen på søen, og han kommer dem omgående til hjælp – vandrende henover bølgerne. Endnu engang bryder han naturlovene for at komme sit menneske til undsætning, og han går ved din side allerede før du selv opfatter det.

 

4. Udsigtspunktet

Meditation

Forestil dig at du sidder i båden på søen. Du er alene og ser dig omkring… venter. På vandet ser du en skikkelse komme gående: Det er Jesus! Han kommer gående hen imod dig, og han har sine øjne fæstnet på dine. Mærk hvorledes guddommeligheden, kærligheden og længslen efter dit nærvær stråler om ham. Lad ham komme op i båden til dig, giv ham plads og begynd en samtale med ham. Han ønsker det mere end noget andet.

5. Samtale på vejen

Bed Gud om at gøre dig bevidst og tillidsfuld om at han ønsker at være dig nær, og at Han vandrer ved din side, selv når dit liv er et skræmmende uvejr.