El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Herre, lær mig at hvile i visheden om at du aldrig forlader min side, og at du ønsker mit fællesskab mere end noget andet!

2. Hvilepladsen

Markusevangeliet 6, 49-52

Da de så en skikkelse gå på vandet, skreg de af rædsel, for de troede, det var et spøgelse. Men Jesus råbte til dem: »I skal ikke være bange - det er mig!« Så klatrede han op i båden til dem, og straks lagde vinden sig. Disciplene var overvældede og ude af stand til at fatte, hvad der foregik. At Jesus netop havde udført et mirakel ved at bespise 5000 mennesker, var ikke nok til, at de forstod, at for ham var det overnaturlige naturligt.

 

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Selvom disciplene flere gange har set Jesu undere, bliver de stadig forundrede og skræmte af hans magt over de stærke naturkræfter. De forstår ikke at han som er Herre over skaberværket, kun finder det naturligt at byde disse magter trods for at komme sit menneske til hjælp. Hvilken kærlighed og omsorg Jesus her udviser! Og han føler lige så stærkt for os i dag og har en evig længsel efter nærhed og fællesskab med os. Også selvom han gang på gang skal minde os om hvem han egentlig er – At han er Guds søn, som virkelig har magt til at gøre det overnaturlige naturligt!

4. Udsigtspunktet

Aktion

Gud er nær i din hverdag. Ved at være opmærksom, kan vi lære at ”se” de tegn der vidner om ham. Se tilbage på din dag, og mærk dig 3 ting/episoder som viste dig at Gud er dig nær. Skriv dem gerne ned, og gem dem til senere refleksion.

5. Samtale på vejen

Bed Gud om at løse dig fra forventningen om at han må bevise sin eksistens for dig. Bed ham om at give dig visdom og flytte din opmærksomhed til de små ting i hverdagen hvorpå hans guddommelige fingeraftryk allerede sidde. Tal med ham om dem, og bed om hjælp til at huske dem.