El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Tak Herre og Skaber, at din magt og kærlighed strømmer i overflod - fra dig til mig. Lær mig at lovsynge dig i alle ting! Og når tårer og smerte fylder min dag – tag mig da i din kærlige favn!

2. Hvilepladsen

Markusevangeliet 6, 53-56

De styrede nu båden ind mod land og lagde til ved et sted, som kaldes Genesaret. Aldrig så snart var de kommet ned fra båden, før folk genkendte ham. De skyndte sig rundt i hele omegnen for at fortælle, at Jesus var kommet. En masse syge blev bragt til ham på bårer, og hvor han end kom i landsbyer og byer og omkring på gårdene, blev de syge lagt ud på åbne pladser. Overalt tiggede lidende mennesker om at få lov at røre ved kvasten på hans bedesjal, og alle, der rørte ved ham, blev raske.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Jesus er knap kommet i land igen, førend mennesker flokkes om ham for at få hans hjælp. Overalt bliver de syge hentet og lagt frem så han kan helbrede dem. Folk lever i åbenlys tillid til at Jesus virkelig kan gøre dem raske, og Jesus efterkommer deres nødråb. Vi kan lære noget af denne tillid - at Jesus virkelig kan og vil hjælpe os i vores nød. Men han ønsker mere end blot at helbrede os: Han ønsker at forvandle os og have fællesskab med os!

4. Udsigtspunktet

Meditation

Der er grund til at takke Gud for livet, for venner og familie. Vi må gerne bede ham om hjælp i vores nød – han ønsker at vi gør det. Men han fortjener også vor lovprisning og tak for de gaver han giver os hver dag.

5. Samtale på vejen

Bed om at du må have tillid til at Gud vil dig det godt, og at han har en inderlig omsorg for både din sjæl og krop.