El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Tak Jesus, at du er den der sprænger grænser og åbner nye døre. Tak, at din kærlighed ikke kun rækker til dem der kender og elsker dig, men til alle – enhver, som du har skabt. Mød mig med din åbne favn og giv mig mod til at sprænge grænser i kærlighedens navn.

2. Hvilepladsen

Markusevangeliet 7,31-35

Fra Tyrus gik Jesus via Sidon til Dekapolis' egne øst for Genesaret Sø. En døv mand, der tillige havde svært ved at tale, blev ført hen til ham, og man bad Jesus om at lægge hænderne på ham og helbrede ham. Jesus tog ham lidt afsides og stak fingrene i ørerne på ham. Dernæst spyttede han på fingrene og rørte ved mandens tunge, så op mod himlen, sukkede dybt og sagde: »Luk dig op!« Straks kunne manden høre alt, hvad der blev sagt, og det, der havde hæmmet hans tale, forsvandt, så han kunne tale tydeligt.

 

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Jesus og disciplene er i fjendeland. Dekapolis – de ti romerske byer øst for jordanfloden – hvor ingen anstændig jøde ville sætte sine ben. Han havde været her før – uddrevet en hær af dæmoner og sendt dem i en flok grise. Jesus – jøden – blev jaget væk fra hedningeland, men han sendte den helbredte ud for at fortælle hvad han havde gjort for ham (se Mark 4,1-20). Nu er Jesus vendt tilbage. Og folk flokkes om ham. Nu beder de om helbredelse. Ordet har gjort sin virkning. De har hørt om en kraft de ikke kendte. Kraften der overvinder det onde. Kraften fra det høje. Kraften fra Gud selv – i Jesus. Kraften der sprænger grænser. For Jesus var intet menneske – uanset religion, nationalt tilhørsforhold, etnicitet eller noget som helst andet – for ringe til at blive mødt med Guds kærlighed. Hans kærlighed og forsoning sprænger enhver grænse som skiller mennesker.

4. Udsigtspunktet

Refleksion

Reflekter over hvilke grænser du/vi bevidst eller ubevidst har sat for hvem der er værdig til at blive mødt med Guds og vores kærlighed. Er der nogen, vi som kirke konsekvent afholder os fra at møde? Muslimer? Ateister? Nazister? Rockere? Prostituerede? Andre?

Jesus holdt sig ikke fra dem, som alle troede var fjender – men vandrede lige ind i deres midte. Tør vi gøre det samme?

5. Samtale på vejen

Tal med Gud om de mennesker som du helst går i en bue udenom (hvis der er nogen).

Invitér ham til at tage del i denne del af dit liv. Bed om at han må udruste dig med den kærlighed som sprænger grænserne mellem dig og dem du holder på afstand (men pas på: det kan være en ’farlig’ bøn).