El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Gud, for dig er alting muligt. Min tanke kan ikke rumme dig. Hjælp mig til at tro det.

2. Hvilepladsen

Markusevangeliet 8,4-10

»Men det er da umuligt at skaffe brød nok her i ødemarken,« indvendte disciplene. »Hvor mange brød har I?« spurgte Jesus. »Syv,« svarede de. Så fik han folk til at sætte sig på jorden. Derefter tog han de syv brød, takkede Gud, brækkede dem i stykker og gav stykkerne til disciplene, som så delte mad ud til folkeskaren. Der var også nogle småfisk, som Jesus bad en takkebøn for, hvorefter han gav dem til disciplene, for at de skulle dele dem ud. Der var nok til, at alle spiste sig mætte, og da resterne blev samlet sammen, fyldte de syv kurve. Tallet på de tilstedeværende mænd var ca. 4000, og efter måltidet bad han alle om at gå hjem. Umiddelbart efter gik Jesus om bord i en båd sammen med sine disciple, og de sejlede til egnene ved Dalmanuta.

 

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Det er så nemt at glemme, hvem Gud er; hvad det vil sige, at alting er muligt for ham. Selv disciplene, som endda havde set Jesus gøre et bespisningsunder før, tror ikke, at han kan gøre det igen. ”Det er da umuligt”.

Jeg – og måske du? – kan ikke lade være med at forsøge at forstå Gud – sætte ham på formel – rumme ham. Og det er godt – Gud vil mere end noget andet, at vi skal kende ham. Men måske er det sådan, at når vi forsøger at forstå ham til fulde – forsøger at sætte ham på en formel, hvor vi kan overskue ham – så gør vi ham også mindre og fratager ham retten til at overraske os. Men uanset hvad vi gør, vil Gud altid sprænge grænserne for vores forstand. Disciplene så Jesus gøre det, som de troede var umuligt – de så, at han er større end deres tanker kunne rumme. Måske er det også tid for os til at være nysgerrige efter, hvordan Jesus vil overraske os?

4. Udsigtspunktet

Refleksion

Hvornår har Gud sidst overrasket dig? Overvej om du – ligesom disciplene – forsøger i din tanke at sætte grænser op for hvad Gud kan og ikke kan – vil og ikke vil. Har du ’sat Gud i en kasse’ i forsøget på at forstå ham?

Reflekter over hvordan du har det med ikke at kunne forstå Gud til fulde? Er det skræmmende? Befriende? Noget helt andet?

5. Samtale på vejen

Tal med Gud om hvordan du oplever ham i dit liv. Hvordan han overrasker dig – eller ikke overrasker dig.

Invitér ham til at tage del i denne del af dit liv. Bed ham om at han må overraske dig, så du får lov at se mere af hvem han er.