El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Jesus, tak at du ville lide og dø for mig, selvom du var bange for det.

2. Hvilepladsen

Markusevangeliet 9, 11-13

Disciplene spurgte nu Jesus: »Hvordan kan det være, at de skriftlærde siger, at Elias skal komme før Messias?« Jesus svarede: »Det er rigtigt, at Elias går i forvejen og genopretter alt. Det siger jeg jer: ‘Elias’ har allerede været her, og de gjorde med ham, hvad de ville, sådan som der står skrevet om ham. Men hvordan kan det være, at selv om Elias skulle komme og genoprette alt, står der alligevel skrevet, at Menneskesønnen skal lide meget og behandles med foragt?«

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Johannes Døber kom som en anden Elias for at gøre mennesker parate til at tage imod Jesus. Johannes banede  banede vejen, men Jesus var nødt til at lide og dø for at fuldende Guds plan. Det var kun Jesus der kunne gøre det.

4. Udsigtspunktet

Refleksion

Profeterne i Bibelen pegede hen mod Jesus og opfordrede folk til at omvende sig. Hvad er din opgave i dag?

5. Samtale på vejen

Bed Jesus om hjælp til at fortælle andre mennesker at han også døde for deres skyld.