El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Jesus, du er hævet over mine tanker og argumenter. Du er værd at have ærefrygt for.

2. Hvilepladsen

Markusevangeliet 9, 14-16

Da de kom ned fra bjerget, så de, at der stod en stor flok mennesker omkring de øvrige ni disciple, som var ved at diskutere med nogle jødiske skriftlærde. Da folkeskaren så Jesus, blev de grebet af ærefrygt, løb ham i møde og hilste ærbødigt på ham. Så spurgte Jesus dem: »Hvad drejer diskussionen sig om?«

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Jesu disciple var kommet i diskussion med nogle skriftlærde, men alle de der lyttede ville hellere hilse på Jesus da han kom. Han skabte ærefrygt hvor han kom hen.

4. Udsigtspunktet

Refleksion

Vi kan være nok så gode til at diskutere teologiske og filosofiske spørgsmål, men det er Jesus der er den interessante, og som mennesker har brug for at møde.

5. Samtale på vejen

Bed Jesus om at være med når du snakker med andre om ham. At du må pege hen på ham i stedet for på dine egne argumenter.