El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Himmelske far, tak at du er en Gud, som ikke skjuler sig. Tak, at jeg kender dig i Jesus Kristus.

2. Hvilepladsen

Matt 11,25-30: Derefter udbrød Jesus: Jeg priser dig Far, himlens og jordens Herre, fordi du har skjult det her for de selvkloge og overlegne. I stedet har du åbenbaret det for de ydmyge. Ja, Far, det var din vilje, at det skulle være sådan. Så fortsatte han: Alt, hvad jeg har, det har jeg fået fra min himmelske Far. Han alene kender mig fuldt ud, og jeg alene kender ham fuldt ud. Men den, som jeg åbenbarer Faderen for, får også lov at kende ham. Kom til mig, alle I, som er trætte og tynget ned af byrder – og jeg vil give jer hvile. Tag imod det åg, som jeg lægger på jer, og tag ved lære af mig, for jeg er ydmyg og selvopofrende. Så vil I finde ro i sjælen. Mit åg vil hjælpe jer, og min byrde vil føles let.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Jesus takker Gud for den gave det er, at vi mennesker kan kende Gud. Han ved, hvor afgørende det er. Det er den gave, som giver hvile til Jesu disciple, dem som er trætte og bærer på tunge byrder. Ikke først en gang i fremtiden, men allerede nu, i dag – midt i hverdagen. Derfor kan vi lære af Jesus at bære byrder for ham.

4. Udsigtspunktet

Refleksion

Følg Jesu opfordring. Kom til ham, lad ham løfte dit eget åg af dine skuldre, lad ham give dig hvile. Rejs dig så og lad ham lære dig tålmodighed og ydmyghed. Hos ham finder din sjæl ro.

5. Samtale på vejen

Sæt ord på over for Gud, hvad der helt konkret er dine byrder. Løft så blikket væk fra dig selv og hen på Jesus – i tak og tilbedelse, fordi han bærer både dig og dine byrder.