El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Tak Herre, at du aldrig forlader mig. Tak, at jeg er så dyrebar for dig, at du ville gå igennem lidelse, ensomhed, smerte og død for mig. Skab du også kærlighed i mig, så jeg kan elske dig og dem, du har sat omkring mig.

2. Hvilepladsen

Matt 27,45-50: Ved tolvtiden blev der mørkt over hele landet, og mørket varede til klokken tre. Klokken tre råbte Jesus højt: »Eli, Eli! Lema sabaktani!« Det betyder: »Min Gud! Min Gud! Hvorfor har du forladt mig?« Soldaterne, som holdt vagt, forstod ikke, hvad han sagde, men nogle mente, han kaldte på Elias. En af dem løb hurtigt hen for at hente en svamp og hældte billig, sur vin på den. Derefter anbragte han svampen på en stang og holdt den op til Jesus for at han kunne drikke. De andre sagde: »Lad os se, om Elias kommer og redder ham.« Da udstødte Jesus igen et højt råb og udåndede.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Midt på dagen bliver alt mørkt, og Jesus bliver ladt alene på korset. Han er forladt af Gud, af sin far. Det er dystert, tungt, smertefuldt. Der er intet lys tilbage. Det er forladtheden og smerten, han har valgt. Jesus hænger der og har taget al verdens skyld og Guds dom på sig. Han udånder.

4. Udsigtspunktet

Meditation

Se Jesus for dig, som han hænger på korset. Det er middagstid, men alt lys er forsvundet. Du ser lidelsen, ensomheden, angsten i hans ansigt. Du hører hans skrig. Der er ingen, der kommer og redder ham. Hvad føler du, når du ser ham der?

5. Samtale på vejen

Tak Jesus for, at han valgte at tage forladtheden og dommen på sig, så du ikke skal bære den. Fortæl ham om dine tanker og følelser i mødet med teksten om hans død.