El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Herre Jesus Kristus, du, som er verdens lys! Lys for mig, så jeg aldrig skal vandre i mørke. Vær du mit lys, også når livet går i sort.

2. Hvilepladsen

Matt 4,13-16: Da Jesus kort efter hørte, at Johannes var blevet sat i fængsel, tog han tilbage til Galilæa. Han slog sig dog ikke ned i sin hjemby Nazaret, men flyttede til Kapernaum ved Genesaret Sø, som ligger i den egn, hvor stammerne Zebulon og Naftali i sin tid havde bosat sig. Dermed gik det ord i opfyldelse, som Gud havde talt ved profeten Esajas:

»Du Zebulons og Naftalis land, 
som vejen til havet går igennem, 
og landet øst for Jordanfloden,
de fremmede folkeslags Galilæa, 
det folk, som bor i mørket, 
har set et strålende lys. 
Lyset er brudt frem hos dem, som lever i dødens land 
og bor i dødens skygge.«

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Matthæus slår fast, at Jesus er Messias. Når Jesus bosætter sig i Galilæa, er det nemlig et tegn på, at han er Messias, sådan som det er forudsagt. Jesus er opfyldelsen af profeten Esajas´ ord i Det Gamle Testamente. Jesus bringer liv og lys ind i dødens mørke. Jesus siger selv, at han er verdens lys.

4. Udsigtspunktet

Aktion

Bed eller syng denne sang:

Kristus som et lys oplys mig og led mig!
Kristus som et skjold overskyg mig og skærm mig!
Kristus, vær under mig, Kristus vær over mig, vær ved min side, ja omslut mig helt!
Kristus, vær foran mig, bag mig og overalt!
Kristus, vær i dag omkring mig og i mig! (Torsten Borbye Nielsen, Sange og Salmer 120)

5. Samtale på vejen

Tak Jesus, fordi han hver eneste dag giver os lys i verden. Bed om, at Guds lys må give os kraft, frimodighed, håb og trøst, når vi fanges af bekymring og angst.