El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Kære Gud, tak for denne dag, som du har givet mig. Tak for din godhed – din troskab varer til evig tid. Vi beder om, at dit rige og dit budskab må blive udbredt, kendt og troet i verden.

2. Hvilepladsen

Matt 4,17: Fra da af begyndte Jesus at forkynde sit budskab: »I skal ændre jeres indstilling, for nu er Guds rige kommet!«

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Ordene: ”Fra da af” og ”begyndte”– beskriver et vendepunkt. Noget nyt begynder. Jesus træder frem og forkynder: ”Guds rige er kommet nær”. Guds er rige er allerede til stede i Jesus Kristus, men det er endnu ikke fuldt ud kommet, fuldkomment til stede. Det sker først ved Jesu genkomst.

4. Udsigtspunktet

Refleksion

Prøv at genfortælle for dig selv – med dine egne ord – Jesu budskab. Hvad er hovedpointen i Jesu forkyndelse?

5. Samtale på vejen

Bed for missionærer og andre, som forkynder det kristne budskab. Tak Gud, fordi Hans er Riget, Magten og Æren i al evighed.