El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Jesus, jeg vil gerne følge dig og være din discipel. Tak, fordi discipelskab ikke afhænger af min beslutsomhed, viljefasthed eller gode gerninger. Men alene af at du kalder mig din og giver mig troen på Kristus, den levende Guds søn.

2. Hvilepladsen

Matt 4,18-20: En dag, da Jesus gik langs bredden af Galilæasøen, så han to brødre, Simon (der senere fik navnet Peter) og Andreas. De var i færd med at fiske med kastenet i søen. Jesus råbte ud til dem: »Kom med mig, så skal jeg gøre jer til menneskefiskere!« Med det samme sagde de farvel til fiskeriet og fulgte ham som hans første disciple.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Discipel betyder elev. Lærde jøder havde ofte en kreds af disciple. Simon kommer senere til at hedde Peter; det betyder klippe. Det er nemlig Peters bekendelse: Du er Kristus, den levende Guds søn”, som er kirkens klippe og grundvold. Kirken er ikke bygget på Peters personlighed – for den var ikke altid lige klippefast.

4. Udsigtspunktet

Refleksion

Jesus kalder Simon Peter og Andreas. Og de kommer. Tænk over sætningerne: ”At blive discipel af Jesus, er ikke noget man melder sig til. Det er et resultat af Jesu kald: kom og følg mig. Jeg kan ikke gøre mig fortjent til at være Jesu discipel.”

5. Samtale på vejen

Bed eller meditér over Den Aronitiske Velsignelse evt. med dine egne ord.

Herren velsigne dig og bevare dig.

Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig!

Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred!