El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Kære Jesus, vær hos de mennesker og familier, som må forlade land, familie og venner for at følge dig. Deres fremtid er i dine stærke hænder. Bevar dem i troen og fra farer og håbløshed.

2. Hvilepladsen

Matt 4,21-22: Lidt længere henne på stranden fik Jesus øje på to andre brødre, Jakob og Johannes. De sad i en båd sammen med deres far, Zebedæus, og var ved at gøre deres net klar til næste fangst. Dem kaldte Jesus også på, og de lagde straks arbejdet til side, efterlod deres far i båden og fulgte med Jesus.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Vi protesterer fornufts- og følelsesmæssigt på ordet ”straks”. De efterlader bare familie, arbejde og venner, uden afsked og uden at gøre arbejdet færdigt. Det fortæller os noget om Jesu myndighed og sagens alvor. Disciplene og deres familier ved, at der er noget på spil, og at det medfører afsavn.

4. Udsigtspunktet

Refleksion

Det gør en forskel, om vi tror på Jesus eller ikke. Overvej, hvilke små eller store konsekvenser det har for dig i hverdagen, at du tror på Jesus.

5. Samtale på vejen

Bed for forfulgte kristne.