El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Himmelske fader. Lær mig at elske med mere end ord. Lær mig at handle en levende tro. Lær mig at gøre, som du havde gjort. Lær mig levende tro. Amen.

2. Hvilepladsen

Matt 9,37-38: Og han sagde til sine disciple: »Høsten er stor, men arbejderne er få. Bed derfor ham, der har ansvaret for høsten, om at sende flere arbejdere ud for at få høsten ind.«

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Jesus ser, at høsten er stor. Dermed ser han allerede de troende, før de er kommet til tro. Han kender dem allerede. Men forud mangler der evangelister til at bringe evangeliet ud. Jesus fortæller, at vi skal bede. Det er ved bønnens magt, at Jesus udvælger, kalder og sender evangelister ud.

4. Udsigtspunktet

Aktion

At gøre hele verden til Guds folkeslag lyder som en uoverkommelig opgave. Derfor er det vigtigt at starte et sted. Start med at tænke på en, du kender, som ikke kender Gud og begynd så at bede for ham eller hende. Hver dag. Måske er det dig, der skal føre vedkommende hen i mødet med Gud?

5. Samtale på vejen

Bed Gud om, at han må udvælge og sende evangelister. Bed om, at Helligånden må gå i forvejen og gøde jorden. Bed om, at der må være flere, der må komme til tro.