El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Himmelske far, jeg beder dig, husk på dine løfter og din kærlighed. Lad mig leve i din nåde og fyldes af din ånd i helliggørelsen af mit jordiske legeme.

2. Hvilepladsen

Mattæusevangeliet 11, 20-24

Derefter begyndte Jesus at anklage de byer, hvis indbyggere ikke havde vendt sig til Gud på trods af alle de undere, de havde set ham gøre: »Ve dig, Horazin! Ve dig, Betsajda! Hvis de undere, som jeg udførte i jeres gader, var sket i Tyrus og Sidon, så ville de for længe siden have angret deres ondskab. Det siger jeg jer: Tyrus og Sidon vil slippe billigere på dommens dag end jer. Og du, Kapernaum, mon du skal ophøjes til Himlen? Nej, du skal sendes i Dødsriget, for hvis de undere, jeg udførte i dine gader, var sket i Sodoma, så havde den by eksisteret den dag i dag. Men nu skal Sodoma slippe lettere på dommens dag end dig.«

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Jesus mere end antyder her, at det ikke er uvæsentligt, om vi tror på ham. Byerne vil blive behandlet efter, hvordan de har forholdt sig til Jesus og afvisningen af ham, på trods af de mange undere. De tog ikke imod, derfor går de fortabt. Læg mærke til det afgørende; blikkets retning. Vend dig og se på Gud. Så vil det gå dig godt på dommens dag.

4. Udsigtspunktet

Refleksion

Hvor ser du hen i dit liv? Er blikket fæstet på Gud? På korset? Tør du stole på, at det er nok, eller ønsker du at hjælpe lidt til og gøre din del? Har du brug for at vende blikket?

5. Samtale på vejen

Tal med Gud om dommens dag. Spørg ham, hvordan han kan være både hellig, kærlig og samtidig dommer. Bed ham om nåde og tak ham for hans frelsesplan.