El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Jesus, tak for din store nåde.

Tak fordi du frelser os, du som er den eneste, der kan.

Hjælp os til at stole på din frelse og leve som børn af dig.

 

2. Hvilepladsen

Matthæusevangeliet 7, 24-27

"Enhver, som lytter til mine ord og handler på dem, ligner en, der var så fornuftig at bygge sit hus på klippegrund. Selv da regnen styrtede ned, floden gik over sine bredder, og stormvindene slog imod huset, styrtede det ikke sammen, for det stod på klippegrund. Enhver, som lytter til mine ord, men ikke handler på dem, ligner en, der var så tåbelig at bygge sit hus på sandgrund. Da regnen styrtede ned, floden gik over sine bredder, og stormvindene slog imod huset, faldt det sammen med et brag, og alt blev ødelagt."

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

I bjergprædikenen skærper Jesus den lov, Moses fik givet i Det Gamle Testamente, så det bliver tydeligt, at vi ikke kan leve op til loven ved egen kraft. Til slut i bjergprædikenen kommer denne lignelse. Begge mænd havde hørt Jesu’ ord, men den ene valgte at handle på det, han havde hørt, og det gjorde den anden ikke. Han valgte ikke at overgive sig til det, han havde hørt. Valgte ikke at lade sig frelse af Jesus, som er det eneste menneske, der kan leve op til Bjergprædikenens undervisning.

 

4. Udsigtspunktet

Aktion

Læg dig på knæ med håndfladerne åbne og vendt opad.

Tal højt og bed Jesus om at tage over og komme ind i alle afkroge af dit sind.

 

5. Samtale på vejen

Lad Jesus fylde. Lyt til ham. Lad ham flytte ind i dig.

Og lad Helligånden få plads i dit liv, så dine handlinger afspejles af, at du er fyldt af Jesu nåde og Helligåndens styrke og vejledning.