El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Kære Gud, kære Herre, kære frelser.

Du har alting i din hånd. Du har al magt på jorden og i himlen.

Dit hjerte flyder over af kærlighed til os, og derfor har du givet os frelsen.

Tilgiv mig, når jeg ind imellem glemmer det. Mind mig igen om din magt, kærlighed og frelse.

2. Hvilepladsen

Matthæusevangeliet 12,39-42

Men Jesus svarede: »Onde og vantro mennesker forlanger tegn. Men den slags mennesker får ikke andet end profeten Jonas' tegn. For som Jonas var tre dage i havdyrets bug, sådan skal Menneskesønnen være tre dage i jordens dyb. Nineves ledere vil på dommens dag rejse sig og anklage den slags vantro mennesker, for da Jonas forkyndte dom over Nineve, angrede alle byens indbyggere deres ondskab og vendte sig til Gud. Og her står en, der er større end Jonas.

Også dronningen af Saba vil på dommens dag rejse sig og anklage den slags mennesker, for hun kom helt fra verdens ende for at lytte til Salomons visdom. Og her står en, der er større end Salomon.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Frelsen afhænger af tro alene. Det slår Jesus fast med syvtommersøm.

Jesus kan ikke herses med. Han er ikke en lille Gud, vi kan gøre med, som vi ønsker. Han er visdommens Gud. Han er frelsens Gud. Han er Gud fra evighed til evighed. Folkene i Nineve indså, hvem Gud var og vendte sig mod ham. Det samme må vi gøre.

4. Udsigtspunktet

Refleksion

Hvordan ser du Gud? Er han en Gud, der fortjener al tilbedelse, ære og magt?

Overvej, hvilket billede du har af Gud og om det stemmer overens med det billede, Bibelen viser af Gud. Hvordan kan dit gudsbillede blive mere lig Bibelens billede af Gud?

5. Samtale på vejen

Bed Helligånden vise dig, hvor dit gudsbillede ikke er den sande opfattelse af, hvem Gud er. Og bed om mod og vejvisning til en sand opfattelse af, hvem Gud er.

Tak og pris Gud for alt, Han er, og alt det Han har at give til dig.