El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Tak Herre, at du har noget at sige til mig nu. Gør mig stille for dit Ord og åbn mig for det, du vil sige til mig.

2. Hvilepladsen

Peters første brev 2,11-12

Elskede venner, i denne verden er vi kun på gennemrejse. Vi bor her en kort tid som udlændinge og fremmede. Derfor opfordrer jeg jer til ikke at bukke under for selvisk begær, for det ødelægger sjælen. Selv når de gudløse taler ondt om jer, skal I opføre jer godt og prisværdigt over for dem, så de må blive tiltrukket ved at iagttage jeres gode liv og gerninger. Så vil de på dommens dag kunne takke Gud for jer.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

”Hvad sker der med de mennesker, der aldrig har hørt evangeliet om Jesus Kristus?”. Jeg så en lille video om emnet, hvor en præst forklarede, med udgangspunkt i Mattæus 11, at mennesker ikke bliver dømt for noget, de ikke kunne vide. Han går videre og siger: Alle mennesker har et eller andet kendskab til Gud. Men det, som interesserer Jesus mere, er spørgsmålet: ”Nu hvor du har hørt det gode budskab – hvordan handler du så på det?” Du har det livgivende budskab om Jesus Kristus, der døde for vores skyld, til din rådighed. Du kan være med til at mindske antallet af mennesker, der ikke har hørt evangeliet om Jesus Kristus.

4. Udsigtspunktet

Aktion

Skriv 3 navne ned på et stykke papir – 3 personer, der ikke kender Jesus. Bliv ved med at bede for disse personer. Bed om muligheder for at møde dem med evangeliet. Vær udholdende i bøn for dem, og hav tillid til, at Gud vil møde dem. Mød dem med kærlighed og budskabet om Jesus Kristus som deres frelser. Opbevar papiret med de tre navne i din bibel eller et andet sted, hvor du ser det hver dag, så du husker at bede for disse personer.

5. Samtale på vejen

Tak Gud for de mennesker, Han har sat på din vej, som ikke kender Jesus. Bed om, at de må lære at kende Ham, komme til at brænde for evangeliet og dets udbredelse, og vigtigst af alt, at de må få del i evigheden sammen med Gud.

Bed om hjælp til et leve et liv, som gør andre nysgerrige, og som fører dem til tro på Jesus. Bed om, at mennesker på dommens dag må kunne takke Gud for dig, fordi du handlede i tro og tillid.