El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Kære Gud, giv mig styrke, også når jeg er svag.

Lad mig stå fast, når stormen raser og hiver fat i mig.

Hjælp mig til at søge dig nu og finde styrke i dit ord og det, du vil, at jeg skal høre nu.

Tak, at du er der, selv når jeg tvivler på dig.

2. Hvilepladsen

Peters første brev 4, 1-2

Kristus måtte igennem fysiske lidelser, og I må være indstillet på det samme. De, der er villige til at gennemgå fysiske lidelser, har gjort op med et liv i synd. De lever resten af deres liv her på jorden i overensstemmelse med Guds vilje og ikke styret af menneskelig begærlighed.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

For at kunne give slip på synden kræver det, at vi gør noget for det. For at kunne bekæmpe synden i os, skal vi kæmpe imod vores menneskelige begær. Vi skal turde ændre på det. Det er ikke nemt, når mange mennesker omkring os måske ser anderledes på det. Det er aldrig nemt at være den, der skiller sig ud, og vores smertetærskel overfor Gud er ikke altid særlig stor. Jesus led stor fysisk smerte på korset pga. os, for at vi kan være i et tæt fællesskab med Gud. Et fællesskab, hvor du altid vil være hel og perfekt, trods de blå mærker, den fysiske verden giver dig.

4. Udsigtspunktet

Refleksion

Har du mod til at kæmpe mod det, der holder dig væk fra Gud? Nogle gange kan det give åbne sår, men Gud har plastre, der kan dække dette, og hænder, der kan hele.

Tør du tage imod de ”blå mærker”, det kan give at følge Jesus?

5. Samtale på vejen

Snak med Gud om, hvor din kamp er i din hverdag.

Bed om, at du må finde styrken til at kæmpe. Snak med ham om, hvad du er bange for.