El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Lad din godhed komme over mig! Lad din nåde komme over mig! Lad dit rige komme over mig. For jeg venter på dig, Jesus.

2. Hvilepladsen

Rom 13, 9-10

Loven har mange bud: »Du må ikke bryde ægteskabet«, »Du må ikke begå drab«, »Du må ikke stjæle«, »Du må ikke begære, hvad der tilhører andre« og mange flere. Alle disse lovbud kan sammenfattes i et eneste bud, nemlig: »Elsk din næste som dig selv.« Hvis du holder af dine medmennesker, vil du ikke gøre dem noget ondt. Altså opfylder man loven, når man viser kærlighed.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Nogle gange kan Guds love blive tunge byrder i mit liv. Der er så mange regler og bud, at det slet ikke er til at holde styr på. Men »elsk din næste som dig selv« er faktisk et bud, jeg kan forholde mig til. Tænk, at dette bud sammenfatter hele loven!

4. Udsigtspunktet

Aktion

Refleksion

Tænk på, at dit liv er i Guds hånd, og at han lægger gode gerninger til rette for dig. Tænk din dag igennem. Overvej, hvem du har vist kærlighed, og hvem du har svigtet i at vise kærlighed. Lev kærligheden ud.


5. Samtale på vejen

Jesus, du var gennemført kærlig som menneske. Lær mig hvordan!