El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Kære Far.
En dag skal jeg stå for din domstol. Hvis jeg kommer alene, har jeg intet at komme med. Giv mig din nåde.
Kære Jesus.
Før jeg blev født, tog du mine synder. Giv mig din retfærdighed.
Amen

 

2. Hvilepladsen

Rom 14, 9-12

Da Kristus døde og blev levende igen, blev han herre over både de døde og de levende. Hvor tør du dømme dine medkristne eller se ned på dem? Husk på, at vi alle en dag vil blive stillet for Guds domstol. Der står jo skrevet: »Så sandt jeg lever, siger Herren, skal alle bøje knæ for mig, og alle skal erklære, at jeg er Gud.« Altså skal hver eneste af os en dag stå til regnskab over for Gud.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Kristus er Herre over både levende og døde. Hvilken trøst for enhver, som hører ham til. Selv ikke døden kan skille os fra Kristi kærlighed. Hvilken rædsel for enhver, der ikke vil høre ham til. Selv ikke i døden kan vi undgå Guds dom.

 

4. Udsigtspunktet

Aktion

Refleksion

En dag skal du stå for Guds domstol. Da er der to mulige domme. Skyldig eller ikke-skyldig – under nåde eller under vrede. Der er der ingen gråzoner eller kompromisser.
Er der det i dit forhold til Gud her på jorden?


5. Samtale på vejen

Kære Helligånd. Det er dig, der vejleder mig her på jorden. Vejled mig, så jeg går ad den rette vej. Tal til mig, så jeg bliver bevaret i troen. Når jeg går på livets vej, snubler jeg den ene gang efter den anden. Vis mig stenene, og hjælp mig til at styre udenom. Rejs mig op, når jeg alligevel falder.