El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Gud, du overvælder mig. Med din nåde og din retfærdighed. Det er så ufortjent, og du ved det. For du kender mig. Alligevel sætter du mig fri. Fra din og min egen dom over mit liv. Du fylder mig med undren.

2. Hvilepladsen

Rom 3,21-24: Gud har nu åbenbaret en ny måde, hvorpå vi kan blive accepteret af ham, og den er allerede omtalt i Toraen og de Profetiske Bøger. Det sker ikke ved at overholde Toraen, men ved at tro på Jesus Kristus, og det gælder alle mennesker, uanset deres baggrund. Vi har jo alle svigtet og lever ikke op til Guds høje standard. Men vi bliver erklæret skyldfri på grund af Guds nåde. Det er en gave til os. Gaven består i, at Jesus Kristus påtog sig den straf, vi skulle have haft.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Det står ”sort og hvidt”; det er bevidnet i Bibelen; du hverken kan eller skal gøre dig fortjent til Guds kærlighed og accept. Ja, du har mistet herligheden. Du er kommet på afstand af Gud. Det er vi alle. Men Guds retfærdighed kommer til os. Den er en foræring, gratis, af nåde. Det er virkelig et budskab fra en anden verden, Guds verden. Sådan regner Gud – i Kristus. Tro det!

4. Udsigtspunktet

Refleksion

Det lyder så let. Næsten for let. Gud ser gennem fingre med alt i mit liv, som går imod hans vej og vilje? Men det er jo ikke så let. For vores verden kender bedst til ”noget for noget”. Selv når vi får en gave, føler vi, at vi skylder giveren en gave – helst af samme størrelse. Smag på ordet ”gratis – af nåde”; mærk efter, hvad det betyder. Gå så ud i friheden.

5. Samtale på vejen

Tak Gud for, at hans nåde er ny hver en morgen. Overvej, hvordan du kan gøre dit liv til en lovsang til Ham, så dine hænder rækker op mod ham og ud til andre.