El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Gud Helligånd, tag bolig i mit hjerte. Mind mig om at Du er min Far. Led mig, og vejled mig som et barn der er elsket og set.

2. Hvilepladsen

Romerbrevet 8,14-16

Alle, som bliver ledt af Guds Ånd, er Guds børn. Den Ånd, I har fået, gør jer ikke til slaver, for så kom I blot igen til at leve et liv i frygt. Nej, Guds Ånd gør det klart for jer, at I er Guds børn. Det er Guds Ånd i os, der gør, at vi kan kalde ham vores far. Det er Guds Ånd, der bekræfter over for vores egen ånd, at vi virkelig er Guds børn.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Som barn af Gud har han givet mig et stykke af sig selv, sin Ånd, til ved troen at bo i mit hjerte. Ikke for at binde mig, men for at sætte mig fri. Så tæt på mig som nogen kan være – der ønsker Gud selv at være til stede. Og ved sin Ånd taler han ord til mig – ord til trøst og opmuntring, ord til tro og formaning springer ud af bibelen; virkelige gudsord, sprællevende som Guds Ånd selv. Det er Guds Ånd der formidler Guds ord til mit hjerte; derfor har jeg brug for at han bor der.

 

4. Udsigtspunktet

Aktion

Tag en dyb vejrtrækning, og mærk hvordan blodet ruller igennem din krop. Prøv at lade dine tanker vende tilbage til dette at Guds Ånd er i dig. Se på dig selv i et spejl, og fortæl dig selv at dette menneske, du ser, har lov at kalde Gud far.

 

5. Samtale på vejen

Sæt ord på dette: At Gud er din Far. Overvej om der er ting du som barn, har brug for at dele med ham. En smerte – en glæde – en bekymring – en skuffelse – et håb.