El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Almægtige Far! Tænk at du, som skabte himmel og jord, alt levende og til stadighed opretholder livet, vil, at jeg skal være nær hos dig. Tak for din uendelige kærlighed og godhed!

2. Hvilepladsen

Salme 145, 1-7

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

Lovprisning af Herrens godhed

En lovsang af David. Altid vil jeg prise dig, Herre, du er min Konge og Gud for evigt. Bestandig vil jeg synge til din ære, takke dig hver eneste dag. Der er ingen så mægtig som dig, Herre, ingen kan fatte din storhed. En generation skal fortælle det videre til den næste, at dine underfulde gerninger er uden sidestykke. Folk skal fortælle om din herlighed og magt, og jeg vil altid mindes dine undere. Gang på gang bliver dine gerninger berømmet, jeg vil fortælle om din storhed igen og igen.

3. Betragtning

Guds storhed. Guds undere og sejre. Guds herlighed, majestæt og magt. Guds godhed og retfærdighed.

Min lovprisning. Min ærefrygt. Min fejring. Min jubel. Generation efter generation skal prise Gud!

4. Udsigtspunktet

Aktion

Refleksion

Hvad betyder det i dit liv, at du må hvile og leve hver eneste dag i dit liv i Guds mægtige og stærke hånd?

5. Samtale på vejen

Sig Gud tak, fordi du må få lov til at leve dit liv i den almægtige Guds hånd. Den hånd, der tilhører ham, der skabte alt, er den største, bedste og retfærdigste af alle.