El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Gud, lad mig hvile i dit trygge nærvær nu. Lad mig glædes over det. Lad mig glædes i dig.

2. Hvilepladsen

Salme 16, 7-11

Jeg vil prise Herren, min Rådgiver, selv om natten vejleder han mig.Jeg stoler altid på Herren. Han står ved min side, så jeg ikke falder. Derfor kan jeg fryde mig og synge glædessange. Også mit legeme er i sikkerhed, for du vil ikke efterlade mig blandt de døde. Du vil ikke lade din hellige tjener gå i forrådnelse. Du har vist mig vejen til livet, hos dig fyldes jeg med glæde, du giver mig den evige herlighed.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Gud er over mig.
Gud er under mig.
Gud er foran mig.
Gud er bag ved mig.
Gud er til højre for mig.
Gud er til venstre for mig.
Gud er i mig.

Gud er god. I hans nærvær er der glæde.

4. Udsigtspunktet

Meditation

Herren er mig altid nær; også i dette øjeblik.

5. Samtale på vejen

Gud, lad mig blive ved med at opleve glæden i dit nærvær. Lad mig vandre videre i den.