El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Kære Gud – du som kender mig bedre end nogen anden. Åben du mit hjerte for dig i dag og hjælp mig til at skue din herlighed.

2. Hvilepladsen

Salme 18, 48-51

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

Ære være min Gud, som frelste mig, den Gud, som besejrede mine fjender, som gjorde mig til hersker over fremmede folkeslag. Herre, du reddede mig fra mine fjender. Du førte mig i sikkerhed, og frelste mig fra voldens mænd. Derfor vil jeg lovprise dig blandt folkeslagene, Herre. Jeg vil synge om din storhed. Du giver din konge en mægtig sejr, du viser nåde mod din salvede konge, mod mig og mine efterkommere til evig tid.

3. Betragtning

David har indset, at Gud er trofast. Gud hjælper ham under alle forhold – og David ønsker at takke Herren for det alt sammen. Han henvender sig derfor i lovsang til sin Gud. - Den Gud, der altid har været der for ham og altid har været trofast imod ham – også når han ikke selv kunne se det.

4. Udsigtspunktet

Aktion

Refleksion

David kunne så nemt som ingenting have taget æren for al sin succes. Alligevel valgte han at pege på Gud og bruge sine evner til at tjene.

Overvej, hvordan dine prioriteringer er. - Bruger du også dine evner til at pege på Gud, eller vil du hellere tage hele æren selv?

5. Samtale på vejen

Kære Gud. Tak, fordi du er nær mig, uanset om jeg er ked af det eller jublende lykkelig. Hjælp mig under alle livets forhold til at tilbede og lovsynge dig. Hjælp mig til at pege på dig med mit liv.