El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Gud, du er kilden til visdom. Du har overblikket og timingen. Du ved, hvad jeg har brug for, også når jeg ikke selv er klar over det. Tak for din tålmodighed og overbærenhed. Lad mig se og erfare dybden af din visdom og kærlighed. Hjælp mig til at have tillid til dig, når verden ramler omkring mig, og til at takke dig, når du griber ind.

2. Hvilepladsen

Salme 44, 24-27

Vågn op, Herre, hvorfor sover du? Rejs dig, forkast os ikke længere! Hvorfor ser du den anden vej og ignorerer vores nød og sorg? Vi ligger med ansigtet i støvet, vore kroppe klæber til jorden.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

”Gud, hvorfor griber du ikke ind?”
”Stol på mig, mit barn!”
”Jeg beder og beder, men du svarer ikke…”
”Hav tillid til mig, mit barn.”
”Jeg forstår ikke, hvordan du kunne tillade det…”
”Stol på mig, mit barn.”
”Hvorfor svarer du ikke?”
”Vær tålmodig. Jeg griber ind. Jeg har overblikket.”
”Jeg vil gerne tro det, Gud.”
”Stol på mig, mit barn.”

4. Udsigtspunktet

Aktion

Refleksion

Har du prøvet at måtte vente på Guds indgriben? Ikke at kunne forstå, hvorfor han ikke svarer på din bøn? Har du prøvet at miste tålmodigheden med Gud? Reflektér over forholdet mellem Guds underfulde skaberværk og frelsesvilje, og det, at vi lever i en verden fuld af synd og død.

5. Samtale på vejen

Tal med Gud om dine forventninger og skuffelser. Om dine oplevelser af at være blevet svigtet eller overset af ham. Invitér ham til at tage del i denne del af dit liv. Bed ham om indsigt og visdom til at forstå, hvorfor han handler, som han gør. Bed ham om lindring for din oplevelse af skuffelse og svigt.