El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Herre, du ser, der er så meget, der kan gøre mig bange og modløs. Hjælp mig til at stole på dig alene og til at hvile trygt i dine hænder.

2. Hvilepladsen

Salme 56, 4-5

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

Men når jeg er bange, sætter jeg min lid til dig. Jeg stoler på dit ord, der er ingen grund til frygt. Hvad kan mennesker gøre mig?

3. Betragtning

David føler sig jaget. Han er på flugt fra fjender, der vil ham til livs. Alligevel frygter han ikke sine fjender. Sommetider kan det at være en kristen give anledning  til modstand og måske fjendskab fra andres side. Mange steder i verden forfølges mennesker, fordi de er kristne. Det kan vi også i nogen grad opleve herhjemme, men som David må vi da lære at stole på Gud og sige i kor med David: Hvad kan mennesker gøre mig, når jeg er i Herrens hænder?!

4. Udsigtspunktet

Aktion

Refleksion

Hvad koster det dig at følge Jesus?

5. Samtale på vejen

Jeg er i Herrens hænder - i alt som med mig sker. I smil og gråd jeg kender, at Herren er mig nær. Om jeg i dybe dale må gå den tunge vej, fra Himlens høje sale, hans øje følger mig.