El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Himmelske Gud og Far. Tak, fordi du skaffer den hjælpeløse ret og hjælper de fattige.

2. Hvilepladsen

Salme 72, 1-4

Lovprisning af den ideelle konge

En sang af Salomon. Gud, hjælp kongen at regere, som du ville have gjort, lær ham at være retfærdig som dig. Må han lede dit folk på den rette måde og være villig til at hjælpe de hjælpeløse. Da skal bjergene forkynde fred for folket og højene genlyde af retfærdighed. Da skal han forsvare de svage, komme de magtesløse til hjælp og uskadeliggøre alle tyrannerne.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Salomons bøn kan også være din bøn om at bære en flig af fred og retfærdighed for de mennesker, du møder i dag.

4. Udsigtspunktet

Aktion

Aktion

Løft dine hænder og tak Gud for, at han overlod sin retfærd til kongesønnen.

5. Samtale på vejen

Gud, tak, fordi vi har bønnens mulighed. Hjælp mig til at bruge den i dag til at bære freden med til de mennesker, jeg møder.