El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Bed om, at du må være opmærksom på Guds tale til dig.

2. Hvilepladsen

Salme 72, 5-7

 

Da vil folket give dig ære fra slægt til slægt, så længe solen og månen skinner på jorden. Hans retfærdige styre vil bringe velsignelse som regnen, der væder jorden. Under hans ledelse vil retfærdigheden vokse sig stærk, freden vil herske, så længe månen hersker på nattehimlen.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

 

3. Betragtning

Gud er evig. Han vil altid være der. Hans retfærdighed er som forårsregnen efter en lang, tør periode. Den væder, så vækstbetingelserne bliver gode.

4. Udsigtspunktet

Aktion

Aktion

Skriv et brev til Gud, hvor du skriver om det, der trænger til Guds væde.

5. Samtale på vejen

Gud, du er det fuldkomne liv, hellighed og glæde. Fyld min dag med kærlighed fra din visdom, så jeg kan bære frugt, som et træ ved den rislende bæk.