El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

(Knæl eventuelt ned foran Gud)
Gud, du er så meget større end jeg kan forstå. Dine veje er uforudsigelige og uforståelige. Tak at jeg kan stole på at du altid er trofast mod mig, og at din kærlighed altid er den samme. Hjælp mig til at give dig æren for alt i mit liv.

2. Hvilepladsen

Salmernes Bog 115,1-3

Dig tilhører æren, Herre, ikke os, for du er pålidelig og trofast.
Hvorfor siger de fremmede folkeslag: »Nå, hvor er så jeres Gud?«
Vores Gud er i Himlen, og han gør, hvad han vil.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Alt er til Guds ære - for alting er i Guds hånd. Alt er gjort nyt i Kristus. Intet kan jeg tilføje. Intet kan jeg trække fra Guds gerning. Derfor kan jeg hvile hos Gud og stole på hans ord – også selvom jeg ikke altid forstår hvad han gør, eller hvad han vil.

4. Udsigtspunktet

Meditation

Gentag verset for dig selv i et par minutter. Tænk hver gang over hvilken betydning det har for dig i dit liv:
Dig tilhører æren, Herre, ikke os, for du er pålidelig og trofast.”

5. Samtale på vejen

Tal med Gud om hvordan du kan give ham al æren i dit liv, og fortæl ham når det ikke altid lykkes. Tak Gud for hans pålidelighed og trofasthed.